Zavendikli Mustafa Yıldız Hoca Efendi’nin Vilâdeti ve Tahsil Hayatı
1 Ocak 1932 miladi senesinde; Rize, Güneysu, Adacamii köyü Anca mahallesinde dünyayı teşrif buyurmuşlardır. Sofuoğulları’ndan Kadir beyin mahdûmudur.
Tarih : 16 Aralık 2019 Pazartesi 00:05Görüntüleme : 1203

﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

“Hiç bilenler ile bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer Sûresi:9)

İlim öğrenmenin bizatihi kendisi en büyük mükâfat… Öyle ki, başka bir mükâfata hacet yok… Zavendikli Mustafa Efendi de mükâfatı bizatihi kendisi olan bu ulvî meşguliyete küçük yaşta Kur’ân tahsili ile başlar. On dört yaşında Adacamii Köyü, Anca Camii’nde hıfzını ikmal eder. Zavendik Köyü Camii imam-hatibi Külünkoğlu Mehmed Efendi (Rahmetullâhi Aleyh)den Arapça dersleri alır. Sarf ve nahiv ilmini bu hocasından tedris eder. Bir müddet sonra hocasının köy camiinden ayrılması üzerine imam-hatiplik vazifesini üstlenir. Zavendik Köyü Camii’nde tam 15 sene boyunca imam-hatiplik görevinde bulunur. Bir yandan da okumaya devam eder. İcâzetini Arpikli Maksut Hoca Efendi (Rahmetullâhi Aleyh)den alır.

Yetişmesi ve Hocaları

İleride ‘İba hoca’ lakabını alacak olan Mustafa Yazıcı ve Mustafa Topal, Zavendikli Mustafa Efendi (Rahmetullâhi Aleyh)in talebe arkadaşlarıdır. Bu durum “Üç Mustafalar” diye anılmalarına vesile olur.

Yörenin meşhur âlimlerinden olan; Kambozlu Hacı Hüseyin Avni Hoca Efendi’den, Potomya imamı Civelekzâde Mustafa Efendi’den, Mişonalı Ramazan Efendi’den, Civelekzâde Sabit Efendi’den, Batumlu Muhacir Hoca Efendi’den, Hacı Peyhan Efendi’den, Çalekli büyük âlim Hacı Dursun Efendi’den, Çıfaruksalı Mehmet Âşık Kutlu Hoca Efendi’den ve Setozlu Hafız Yusuf Efendi’den (Rahmetullâhi Aleyhim) istifade etmiş, sohbet ve ilim meclislerinde bulunmuştur. İstifade ettiği ilimleri, vefakâr dostu Muhsin Hoca Efendi ile müzakere etmiştir.

Yöre Halkının Teveccühü

Ancalı olmasına rağmen, imamı bulunduğu Zavendik köyünde, genç yaşta muvaffak olduğu maddî ve manevî hizmetlerden ötürü bu köyün ismiyle yâd edilmiş, halk bu mümtaz müderrisi ‘Zavendikli Hoca’ mahlasıyla tanımıştır.

Zavendik Köyü Camii’ndeki ilmî faaliyetler kısa zamanda iştihar etmiş ve köy dört bir yandan gelen talebelerle bir ilim merkezi halini almıştır. Camii artık ihtiyaca cevap veremez hale gelir. Zavendikli Mustafa Efendi (Rahmetullâhi Aleyh), askere gidene kadar, zor şartlar içerisinde, ders okutmaya devam eder. Camii içerisinde, Arapça ilimleri, şer‘î ilimler ve hafızlık tedris hizmetlerinde bulunur.

Kadîm tedrîsât usûlümüzün geçmiş büyüklerimizin ders halkalarından günümüze taşınmasına vesile olan şahsiyetlerden merhûm Zavendikli Mustafa Efendi hocamızı, ilim yolunda hizmetleriyle hatırlıyor, hayırla, minnetle ve rahmetle yâd ediyoruz.

Günhafder Yönetim Kurulu

Facebook'tan Takip Edin
Duyuru
Ziyaretçi Defteri
Osman Kabil :
Hafızlar derneğini yapmış oldukları çalışmalar dol..
Habibe Eryaman :
Günhafder faaliyetlerini takdire şayan buluyorum. ..
Ömer Türk :
Sivil toplum örgütü olarak günhafderin başlatmış o..
Dilara Atmaca :
Günhafderin çalışmalarını ilgiyle takip ediyorum. ..
Fahri Baş :
Yüce Rabbim hizmetlerinizde başarılar ihsan eylesi..
Tüm Yazılar
Merkez Mah.Yusuf Hoca Cad. No 63 - E-Mail : iletisim@gunhafder.org
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem