21.06.2024

BAŞKAN'IN MESAJI


  • 3820

Güneysu Kur'an Hafzıları Eğitim ve Kültür Derneği; (GÜNHAFDER) “İnsanların en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” düsturundan hareketle ilçemizdeki bir grup Kur’an sevdalısı tarafından Temmuz 2013’de Güneysu’da kuruldu. Kur’an ziyafetleri ile stadları hınca hınç dolduran milletimizin Kur’an aşkından aldığımız ilhamla kurduğumuz bu dernek aracılığıyla hafızlık müessesesini yeniden canlandırmayı ve mevcut sorunların aşılmasında yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Derneğimiz "En Hayırlı İlaç Kur'an'dır." inancıyla ülkemizin ve İlimizin içinde bulunduğu manevi tahribatı önlemek için elini taşın altına koymaya hazır olan insanlarla faaliyetlerini İl genelinde sürdürmektedir.

Müntesibi olmaktan büyük bir şeref duyduğumuz İslam’ın mukaddes kitabı olan Kur’an-ı Kerim, Allah katından insanlığa sunulan büyük bir lütuf ve aynı zamanda hidayet kaynağıdır. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran yüce ve kusursuz bir kaynak olan Kur’an-ı Kerim, bütün kitapların ve ilimlerin ana menbaıdır. Kalpleri ürperten, çağlara meydan okuyan, bir benzeri asla olmayan Kur’an’a duyulan ihtiyaç her geçen gün hızla artmaktadır. Keşmekeşin, çirkefliğin, kaos ve kargaşanın işgal ettiği dünyamızın tek kurtuluşu Kur’an’dır.

“Kur’an’ı biz indirdik; onu koruyacak olan da biziz” diyen Allahu Teal on dört asırdır Kur’anın tek harfine dahi dokunulmasına müsade etmemiştir. Kur’anın tahrif edilmeden yayılıp yaygınlaşmasında ve bugünlere gelmesinde hafızların büyük rolü vardır. Kur’anın eşsiz sedası ve manasının nesillerden nesillere aktarılmasında büyük emeği olan hafızlar bir anlamda Kur’anın hamisidirler. Bu yüzden Hafızlar; yaşayan ve yürüyen Kur’an olarak nitelendirilmişlerdir.

Peygamberimiz,(s.a.v) hafızları vahiy getiren meleklere benzetmiş ve cennette onlarla beraber olacağını müjdelemiştir. Sevgili peygamberimiz İslam’ı tebliğe hafızları memur kılmış, üstün zeka ve kabiliyetleri sebebiyle elçilik ve valilik görevlerinde hafızlara öncelik vermiştir. Vefatlarında dahi önce onları defnetmiştir. Halifeler ve İslâm devlet reisleri daima bu alışkanlığı teşvik etmişlerdir. Osmanlı Devleti Kur’an’a duyduğu derin saygı ve hürmet neticesinde cihan devleti olmuş ve asırlarca Kur’anın bayraktarlığını ve muhafızlığını yapmıştır. Hafız olmak veya hafız yetiştirmek bütün Müslümanlar üzerine farzı kifayedir. Ayrıca hayır ve hasenatın en şereflilerinden birisidir.

Şunu iyi bilmeliyiz ki; Tarihte Kur’an’a hizmet eden nice millet ve devletler tarihin şeref levhalarına isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır. Kur’anın özüne ve ruhuna sırtını dönen milletler ise asla huzurlu ve müreffeh olamamıştır.

Hafızlığın ülkemizde ve İlimizde hak ettiği mertebeye ulaşması için elimizden gelen bütün gayreti göstermekteyiz. Bütün hafız kardeşlerimizi çalışmalarımıza destek vermeye çağırıyoruz. Rabbim nefislerimizi ve nesillerimizi bir ömür boyu Kur’an hizmetinde daim ve kaim eylesin.

 

Bayram Ali ASLAN
Genel Başkan