21.05.2024
TARİHİ YAPILARIMIZ

TARİHİ YAPILARIMIZ


  • 2652

İlçemizin, Sosyo-ekonomik gelişme sürecinde kazançları olduğu gibi doğal-kültürel değerlerinde bazı kayıplarının olduğu da bir gerçektir.

Mevcut gelişme sonrası eski dönemlerden kalan;

- ecdat eseri taş-ahşap camilerimizi,
- medreselerimizi,
- konaklarımızı,
- eski ahşap  evlerimizi,
- evlerimizin yanı başında bulunan ahşap naylalarımızı,
- maranlarımızı,
- pahçalarımızı,
- değirmenlerimizi,
- köprülerimizi,
- kopalilerimizi vb. doğal-kültürel değerlerimizi gereği gibi koruyamadık.
 
Bu değerlerimizi gelecek nesillere taşıyamadık. Çok değil bundan 60-70 sene önce daha 1940’lı yıllarda ilçemizin her bir köşesi, yukarda belirtilen kültürel yapıları ile tam bir açık hava müzesi gibiydi. Bu doğal-kültürel değerlerimizden geriye sadece birkaç değirmen, bir taş köprü, köylerde henüz yıkılmamış ama artık ayakta kalamayacak derecede bakımsız tek tük eski ahşap evlerimiz dışında ki tüm tarihi değerlerimizi kaybettik.
 
Eski ahşap camilerimizi aslına uygun olarak tamir ederek gelecek nesillere miras bırakmayı düşünemedik. Eski tarihi evlerimizi, camilerimizi yıkarak yerlerine yeni nesil taş-beton yapılar oluşturduk. Yeni yapılan bu yapılar elbette daha sağlam ve kullanılışlı oldular. Daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam tarzı oluşturdu. Bunlar elbette ihtiyaçtan meydana geldi. Ama eski yapılarımızın birer kültürel varlık olduğunu ne yazık ki geç anladık. Daha yeni yeni yapmaya başladığımız ve giderek de yaygılaşan eski evlerimizin görüntüsüne benzer yeni yapılarımız bunun açık kanıtı değil mi dir.
 
İlçemizin köy ve mahallelerinde, ayakta kalmayı başarmış bazı eski binalarımızın fotoğraflarını derleyerek aşağıda yayınlamayı uygun bulduk. Kültürel değerlerimiz olarak gördüğümüz bu yapılarla mevcut durumun karşılaştırmasını ise siz sayın izleyenlerin değerli yorumlarına bırakıyoruz.

Temin edebildiğimiz ve tarihi değeri olan fotoğraflardan oluşan aşağıdaki galeriyi izleyebilirsiniz.