22.04.2024

İSLAMİ İLİMLER


  • 1564

GÜNHAFDER Akademinin amacı ilim, kültür ve sanat alanlarında; nitelikli proje ve programları hayata geçirmek, örgün, yaygın veya uzaktan eğitim yoluyla Hafız, İHO ve İlahiyat mensup ve mezunların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, araştırma ve danışmanlık çalışmaları gerçekleştirmek ve GÜNHAFDER’in yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Hafız olup Lise okuyan ve liseyi bitirmiş olanlar ile İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin katılabileceği ve çok çeşitli programların yapıldığı İslami İlimler Merkezimiz Üç temel ayaktan oluşuyor.

“Arapça Öğretim Programımız temel olarak Sarf, Nahiv, Belâğat ve Kur’an-ı Kerîm Meâl’i derslerinden oluşuyor. Programın amacı; öğrencilerin Arapça dilbilgisi kurallarını öğrenip buna göre Arapça metinleri okuyup anlayabilmelerini sağlamaktır.

Temel İslamî İlimler Eğitim Programımız Kur’an-ı Kerîm, Tefsîr, Hadis, Fıkıh, Kelâm ve Mantık dersleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Programın amacı; Tecvid ve talim ve meharic-i huruûfu dikkate alarak Kur’an-ı Kerîm’i düzgün okumak, başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere İslamî ilimlerle ilgili temel kaynakları ve güncel çalışmaları takip edebilen, dini konularda toplumun sorularına ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, tarihî ve güncel dinî oluşum ve akımları değerlendirebilen güncel dinî sorunları çözerken Kur’an, Sünnet ve kültürel mirası birlikte değerlendiren İlahiyat Fakültesi mezunları yetiştirebilmek ve öğrencilerin Arapça dilbilgisi kurallarını öğrenip buna göre Arapça metinleri okuyup anlayabilmelerini sağlamaktır.

Seminer ve Konferans Programımızda ise güncel veya dini konularda alanında uzman kişiler tarafından haftada bir seminer, ayda bir ise konferans verilmektedir.