10.08.2022

HAKKIMIZDA


  • 3222

Güneysu Kur'an Hafızları Eğitim ve Kültür Derneği (GÜNHAFDER) 31 Temmuz 2013’de Genel Merkez'i Güneysu’da olmak üzere Kur’an-ı Kerimi öğrenen, öğreten, muhtevasına vakıf olmaya çalışan ve bu uğurda hizmet verenlere her türlü katkıda bulunmak, bu amaçla faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların sorunlarına çözümler üretmek ve stratejiler geliştirmek için ve Milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı, üstün vasıflı örnek nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak için başta Güneysu olmak üzere Rizemizin çeşitli yerlerinden biraraya gelen Kur'an âşıkları tarafından kurulmuştur.

Hedeflerimiz

a) Milli, manevi, kültürel, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; Kuran Kursu, yurt, pansiyon, misafirhane, eğitim merkezi,kültür sitesi, kamp, spor ve dinlenme tesisi, konferans ve tiyatro salonu, kütüphane, etüt eğitim merkezi, okuma salonu, hafız dinleme salonu, lokal, araştırma merkezi, bilgisayar ve dil laboratuarı, aşevi, gençlik merkezi çocuk yuvası, bakımevi vb. yerler kurmak, işletmek, işlettirmek; gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlar ile aynı amaçlı diğer tüzel kişiliklere devretmek.

b) Derneğin amacına uygun olarak Eğitim ve öğretimin her dalında ve kademesinde öğrencilere karşılıksız burs ve krediler vermek. Öğrenciler için yetiştirme, takviye, hazırlık, tecvid, mesleki ve sportif kurslar düzenlemek. Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı okul, yurt, kurs  ve dershane ücretleriyle kitap, kırtasiye, harç ve giyim giderlerini karşılamak.

c) Amaca ulaşmak için mahalli ve uluslar arası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları,icazet merasimleri, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi günleri, tiyatro organizeleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, sünnet şölenleri, Kuran ziyafeti ve şölenleri, gençlik ve müzik şölenleri, konserler, spor turnuvaları, tarihi, turistik, gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek.

d) Yangın, deprem, sel ve buna benzer tabii afetlerden zarar görenlere yardım etmek, kurtarma grupları oluşturmak. Kuran Kursu, Hastane, hapishane, huzurevleri, yurtlar ve benzeri sosyal müesseseleri ziyaret etmek. 

e) Araştırma-geliştirme ve inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli görüldüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla duyurmak. Sesli, görüntülü veya yazılı, bant, cd,dvd, vcd, film, video kaset, radyo, televizyon, sinevizyon, multivizyon programları hazırlamak ve hazırlatmak, kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları, internet vb. yayınlar yapmak. Basın toplantıları düzenlemek. 

f) Şehit ailelerine, gazilere, Hafızlara,Kur’an Kursu öğrencilerine ve mezunlarına her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, yardım kampanyaları düzenlemek.

g) Ortaöğretim,Üniversite,Açık öğretim hazırlık ve takviye kursları, Hat, tezhip, kıraat(aşere,takrip,tayyibe), güzel okuma, musiki,ebru, dikiş, nakış, makrame, boyama ve benzeri beceri kursları ile kermes ve sergi açmak. 

h) Milli, dini, tarihi gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzenlemek.

i) Resim, şiir, kompozisyon ve bilgi yarışmaları düzenlemek. Tiyatro, müzik ve benzeri çalışma grupları oluşturmak

j) Sokak çocukları ve gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapmak.

k) Çevre bilincini geliştirici, çevre kirliliğini önleyici ve doğayı koruyucu sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, ağaç dikme kampanyaları düzenlemek ve hatıra ormanları oluşturmak.

Amacımız

Güneysu Kur'an Hafızları eğitim ve Kültür Derneğinin (GÜNHAFDER) amacı Kur’an-ı Kerimi öğrenen, öğreten, muhtevasına vakıf olmaya çalışan ve bu uğurda hizmet verenlere her türlü katkıda bulunmak, bu amaçla faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların sorunlarına çözümler üretmek ve stratejiler geliştirmektir.

Milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı, üstün vasıflı, örnek nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

GÜNHAFDER bunun için şu öncelikli faaliyetleri gerçekleştirir:

* Haftalık Başkanlık Divanı Toplantısı

* Eylül Ayında Yıllık Planlama Toplantısı

* Genel Merkezde Yılda 4 Defa Şube Başkanları ve Temsilciler Toplantısı

* Her Evden Bir Hafız Kampanyası

* Güneysu İlçesindeki Tüm Hafızların Tespiti ve Çalışmalarımıza Dahil Edilmesi

* Sahih Okuma Seminerleri

* Kur’an Kursu Temsilci Tespit Çalışmaları ve Rehberlik Hizmetleri

* Hafızlık Belgesini Getirenlerin Üniversite Hazırlık Dersanelerine Gönderilmesi

* Burs ve Eğitim Yardımı Faaliyetleri

* Kur’an Kursu ve Okul Öğrencilerine Yönelik Motivasyon Seminerleri (Hafızlık Yolu)

* İmam Hatip Lisesini Açıktan Okumak İsteyen Öğrencilere Yönelik Eğitim Sınıfları

* Talim, Tecvid ve Kıraat Sınıfları Açılması

* Diyanet Yeterlik Sınavına Hazırlık Kursları Açılması

* Arapça Eğitim Sınıfları Açılması

* Kur’an-ı Kerim ve Hafızlık Hutbe ve kompozisyon Yarışması

* Dünya Hafızlar Haftası Etkinlikleri (Recebi Şerifin İlk Haftası)

* Tanıtım ve Halkla İlişkiler Çalışmaları (İlimiz ve İlçemizin Önde Gelenlerini Ziyaret,Röportaj vb.)

* İlahiyat ve İHL Öğrencilerine Yönelik Mesleki Seminerler vb. Çalışmalar

* Hatimle Teravih Namazı Kıldırılmasını Teşvik ve Kıldıranları Ödüllendirme (Plaket, Umre vb.)

* Vefa Geceleri (Rehberimiz Kur’an-ı Kerime,İslama ve Müslümanlara Uzun Yıllar Hizmet Edenlere Yönelik)

* İllerde, İlçemizde ve Köylerimizde Temsilcilik Açılması ve Çalışmalara Aktif Olarak Dahil Edilmesi

* İlimiz ve İlçemizdeki Öğrenciler Arası Hafızlık Yarışmaları ve Ödüllendirilmeleri

* Eğitim Seti Hazırlanması (Dünya Dillerine Tercüme)

* Hafızlık Sınavı Öncesi Hazırlık

* İcazet Merasimleri

* Kur’an Ziyafeti Programları

 * En Kısa Sürede, En Küçük ve En İleri Yaşta Hafızlık Yapanları Ödüllendirme vb. Teşvik Çalışmaları

* Davetlerde GÜNHAFDER’in Temsil Edilmesi

* Yıllık ve ya (üç aylık) GÜNHAFDER Dergisi Çıkarılması

* Yapılan Çalışmaların İntacı Olarak Üye-Fahri Üye ve Rapor Sunulması

* Mehmet Akif, Necip Fazıl Kısakürek vb. Şairlerimizin Anılması ve Hafızlığın Ön Plana Çıkarılması

Çalışma Alanlarımız

Milli, manevi, kültürel, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bir toplum oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; Kuran Kursu, yurt, pansiyon, eğitim merkezi, kültür sitesi, kütüphane, okuma salonu, hafız dinleme salonu, lokal, araştırma merkezi, vb. yerler kurmak, işletmek, işlettirmek;

- Derneğin amacına uygun olarak Eğitim ve öğretimin her dalında ve kademesinde öğrencilere karşılıksız burs ve krediler vermek. Öğrenciler için yetiştirme, takviye, hazırlık, tecvid, mesleki ve sportif kurslar düzenlemek.

- Amaca ulaşmak için, icazet merasimleri, şenlikler, anma günleri, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, Kuran ziyafeti ve şölenleri vb organizasyonlar düzenlemek..

-Ortaöğretim, Üniversite, Açık öğretim hazırlık ve takviye kursları, Hat, tezhip, kıraat(aşere, takrip, tayyibe), güzel okuma, musiki,ebru, dikiş, nakış, makrame, boyama ve benzeri beceri kursları ile kermes ve sergi açmak.

- Araştırma - geliştirme ve inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli görüldüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla duyurmak. Sesli, görüntülü veya yazılı, bant, cd, dvd, vcd, film, video kaset, radyo, televizyon, sinevizyon, multivizyon programları hazırlamak ve hazırlatmak, kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları, internet vb. yayınlar yapmak. Basın toplantıları düzenlemek.

- Şehit ailelerine, gazilere, Hafızlara, Kur’an Kursu öğrencilerine ve mezunlarına her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, yardım kampanyaları düzenlemek.

- Milli, dini, tarihi gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzenlemek.

- Sokak çocukları ve gençlerin alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapmak.

- Çevre bilincini geliştirici, çevre kirliliğini önleyici ve doğayı koruyucu sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, ağaç dikme kampanyaları düzenlemek ve hatıra ormanları oluşturmak.

- Derneğin gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs, dernek ve diğer müesseselere teşvik amaçlı belge, hediye, plaket ve ödüller vermek.

- Derneğin çalışma konularında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı resmi kurum ve kuruluşlarla, aynı amaçlı şahıs ve tüzel kişiliklerle ve Diyanet camiasıyla ilgili mevzuat çerçevesinde ilişkiler kurmak, faaliyetler yapmak ve yapılan faaliyetlere katılmak.